Skattebestemmelser

Skattelovens § 5-15-1 gir anledning til en rekke skattefrie ytelser når det skjer med annet enn penger. ullvotten.no går under Skattelovens bestemmelser. Det betales ikke feriepenger eller arbeidsgiveravgift av beløpet, forutsatt at gaven gis innen gjeldende regler:

Jubileer og oppmerksomheter:

Jubileums- og oppmerksomhets-gave fra arbeidsgiver til ansatte og styremedlemmer når:
– Bedriften har eksistert i 25 år eller et antall år som er delelig med 25, med inntil 3.000,-
– Bedriften har eksistert i 50 år eller et antall år som er delelig med 50, med inntil 4.500,-
– Mottakeren gifter seg eller fyller 50, 60, 70, 75 eller 80 år, med inntil 3.000,-
– Mottakeren går av med pensjon, eller slutter av annen grunn etter minst 10 år i bedriften, med inntil kr. 3.000,-.

Lang tjeneste:
Gave fra arbeidsgiver til ansatt etter 25, 40, 50 eller 60 års tjeneste, med høyst verdi kr. 8.000,-.

Forslag til forbedringer i bedriften:
Premie er skattefri for verdi inntil kr. 2.500,-.

Andre arbeids- prestasjoner/ erkjentlighetsgave utenfor arbeidsforhold:
Gave for enkeltstående arbeidsinnsats fra ikke-ansatt, for eksempel som oppmerksomhet til forretningsforbindelser, kan gis med inntil kr. 500,-.

Gaver til ansatt:
Gaver er skattefrie for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 1.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden.

Premier ved konkurranser:
Premien er skattefri for mottaker når verdien ikke overstiger kr. 10.000,- og bedriften ikke krever fradrag for kostnaden. Dette gjelder konkurranser som er åpne for allmennheten.